Eljour

Vi är i tjänst när andra inte är det…

Vi har vant oss vid att allting, alltid är öppet – inget fel i det men vad gör ni när det inte längre fungerar? Vem kontaktar ni, som hyresvärd, eller ni med dygnet runt öppen verksamhet när det inte längre räcker med att byta en säkring? AAB Electro är ett av mycket få elinstallationsföretag, i regionen, eller kanske det enda, som verkligen har jour- och beredskapstjänst. Vi finns tillgängliga 365 dagar om året och 24 timmar per dygn. Vi har alltid en montör i beredskap men vid större behov kan ytterliggare personal, med kort varsel, kallas in.

When tomorrow isn´t enough…

Denna, vår senaste tjänst, är till för serviceföretag inom bygg-, rör-, kyl- och fastighetsbranschen. En akutinsats, från er sida, ska aldrig mer behöva stoppas av att ni inte får tag i elektrikern – ring vår dagjour och få direkt information om när arbetet kan utföras. Är ni ett företag, eller annan verksamhet, som ofta, eller bara ibland behöver elservice på ickeordinarie arbetstid, är ni välkomna att kontakta oss för genomgång av just era behov och få information om vilka tjänster vi kan erbjuda.

Att nyttja vår jourtjänst kräver inget avtal, det är bara att ringa vårt journummer, 0767 – 70 63 50.