Välkommen

Absolut inte störst men…

Tillgänglig dygnet runt, året runt.

Välkommen

Absolut inte störst men…

Tillgänglig dygnet runt, året runt.

Välkommen

Absolut inte störst men…

Tillgänglig dygnet runt, året runt.

Om AAB Electro

Vi hävdar absolut inte att vi är den största elinstallatören i regionen, inte heller att vi är en av de större, men när det kommer till tillgänglighet kan vi med lätthet mäta oss med våra stora kollegor.

Vår målsättning är att alltid, dygnet runt, året runt, minst ha en tillgänglig montör för avhjälpande av akuta elfel eller snabb serviceinsats – detta kallar vi för When tomorrow isn't enough…

Vi är ett mindre, traditionellt elinstallationsföretag med högt i tak och med korta beslutsvägar. Flexibilitet är det ord som bäst kännetecknar vår verksamhet. Samtliga medarbetare är försedda med välutrustade, moderna servicebilar för att minimera tidsspill och inte minst, negativ miljöpåverkan.

Tjänster

AAB Electro utför i stort sett alla förekommande slag av elektriska installationsarbeten. Vi utför allt ifrån installation för kraft och belysning till datanätverk och övervakningssystem. Vi åtar oss installationer i egna hem – lägenheter och villor, i kommersiella fastigheter – hyreshus och butiker och inom produktion och industri.

Eljour

Vi är i tjänst när andra inte är det. Vi har vant oss vid att allting, alltid är öppet – inget fel i det men vad gör ni när det inte längre fungerar? Vem kontaktar ni, som hyresvärd, eller ni med dygnet runt öppen verksamhet när det inte längre räcker med att byta en säkring? AAB Electro är ett av mycket få elinstallationsföretag, i regionen, eller kanske det enda, som verkligen har jour- och beredskapstjänst.

Om AAB Electro

Vi har valt att inte engagera oss i större entreprenadarbeten. Istället har vi valt att fokusera på mindre entreprenader såsom renovering och om- och tillbyggnad.

Kontakt

Hitta våra kontaktuppgifter här eller fyll i vårt formulär och ni vill att vi ska kontakta er istället.